Jednou z možností je se pokusit domluvit s pronajímatelem na opožděné splátce. Otázka je, zda se tím něco vyřeší, nebo se náš dluh bude naopak stále prohlubovat. Můžeme si samozřejmě půjčit od blízkých nebo známých, ale tím budete riskovat zhoršení vztahů a pěknou ostudu, pokud nebudete moci dluh splatit. Než budete jako poslední možnost vyřizovat půjčku, což by mělo být vždy krajní a nejposlednější řešení, zkuste se informovat, zda vám nemůže pomoci stát.

Úřad

Příspěvek na bydlení

Příspěvek na bydlení je forma státní sociální podpory, která je určena pro jedince či rodiny, kteří pomocí svých příjmů nemohou uhradit náklady za bydlení. To znamená, že do těchto nákladů nespadá pouze nájem, ale i zálohy na energie, či jejich vyúčtování.

Kde si mám o tento příspěvek zažádat?

Všechny dávky státní sociální podpory posuzuje a schvaluje Úřad práce. Dostavte se tedy na pracoviště, které máte v místě svého bydliště. Žádosti k vyplnění najdete buď přímo na Úřadě práce, nebo si je můžete předem stáhnout na internetu a vyplnit v pohodlí domova. Dnes už je i možnost podat kompletní žádost elektronicky.

Úřednice

Jak zjistím, jestli mám na příspěvek nárok?

Nejistější je, pokud se informujete přímo na pracovišti Úřadu práce. Na internetu naleznete také poměrně spolehlivé kalkulačky, které vám, po zadání požadovaných údajů, vypočítají případnou výši příspěvku. Úřad práce na svých webových stránkách také zveřejnil tyto vzorce, které vám mohou ke zjištění nároku pomoci:

Příjem × 0,30 (nebo v Praze 0,35) > náklady na bydlení = nárok na příspěvek na bydlení nevzniká

Příjem × 0,30 (nebo v Praze 0,35) < náklady na bydlení = nárok na příspěvek na bydlení vzniká

Co všechno se započítává do nákladů na bydlení?

V případě tohoto příspěvku si můžete do svých nákladů započítat nájemné, náklady na plyn, elektřinu, vodu, svoz komunálního odpadu, provoz výtahu, úklid společných prostor nebo také osvětlení společných prostor v domě. Pozor, náklady na vaše osobní užívání internetu či poplatky za televizi se zde nezapočítávají. Myslete na to, že všechny vaše náklady je třeba doložit, tudíž nemá smysl se pokoušet o skutečných výdajích lhát.

Back To Top