Slivovice jako jednodruhový destilát z ovoce není žádná zvláštnost a na trhu je nepřeberné množství značek nejen z české produkce. O jejím původu se vede spor, protože každý si hájí tu svou a má ji za nejstarší a nejlepší. Hlavně na Moravě se kolem výroby a ochutnávky tohoto destilátu pořádají pravidelně slavnosti spojené nejen s destilátem, ale i s místním folklórem a krajovými tradicemi.
Slivovice https://www.lihovarek.cz/slivovice/ v prodeji je naředěná na 45-50% alkoholu, ve výjimečných edicích je i silnější. Z důvodů možného vzniku kyselosti se neředí víc. Destilát si zachovává svou charakteristickou ovocnou vůni po švestkách a tato vůně je jedním z ukazatelů, kterými se spotřebitel orientuje.
švestky na stromě
Na výrobu slivovice se používá při tradičním pálení kvas z vyzrálého kvalitního ovoce bez stopek, shnilých kusů ovoce a preferovaný je destilát z vypeckovaných švestek. Kvas zraje minimálně 6-8 týdnů. Doba kvašení je závislá na cukernatosti plodů a na teplotě v místě, kde sud s kvasem zraje. Cukernatost se snadno změří. Podle obsahu zkvasitelné sušiny lze odhadnout obsah alkoholu po vypálení v pálenici, kde se kvas pálí při teplotě 88°C. Při této teplotě se odpařuje alkohol a výpary se následně chladí a kondenzát odtéká do připravené nádoby. Pálení se poté ještě jednou opakuje. Kvůli nebezpečí, kdy může při pálení dojít ke vzniku špatného produktu, který může ovlivnit velice závažným způsobem lidské zdraví, se výroba destilátu nechává na odbornících a výroba a prodej jsou pod přísným státním dozorem.
dubové sudy
Čerstvě vypálený destilát je ostrý, a proto se nechává uležet, nejlépe v dubových sudech, kde získá zlatou barvu. Někteří výrobci dobarvují destilát kulérem nebo potravinářským barvivem, což snižuje kvalitu nápoje a znalci to bezpečně poznají.
Zajímavostí je, že přestože máme slivovici jako českou specialitu, pravděpodobně nám ji přivezli Bulhaři z Balkánu, když doosídlovali Valašsko. První písemné zmínky o tomto moku https://www.mokukitchen.com/ v Čechách sahají do 17. století. Roku 1835 císařský patent rolníkům povolil vypálit 1 vědro bez placení daní, čímž nastartoval oblíbenost slivovice.

Back To Top