Při obchodování na burze je třeba si trhy zařadit do různých kategorií pomocí nejrůznějších nástrojů či metod. Velmi oblíbená je například jednoduchá a přitom velmi účinná metoda Price Action. O něco pokročilejší verzi pak představuje metoda Market Profile, o níž se nyní budeme bavit.statistika, graf
Nejdříve je třeba si ujasnit, o co se vlastně jedná. Metoda Market Profile slouží k odvození různých činností, které se na trhu dějí pomocí logiky. Tento nástroj podá informace o cenách, čase či množství uskutečněných obchodů. To vše je uspořádáno dle logiky a na jednom místě, takže orientace není vůbec složitá. Pokud dojde ke sloučení těchto různých informací, bude možné snadněji rozumět, proč se jednotlivé cenové posuny udály. K zobrazení používá koncept Gaussovy křivky představující standardní rozdělení.
Tato obchodní metoda slouží především k analyzování toho, jak se vyvíjí aukce na trhu. Jsou zde znázorněna místa, kde účastníci považují cenu za férovou, dále pak také to, kdy ji považují za nadhodnocenou nebo podhodnocenou. Pomocí tohoto dojde tedy k zobrazení míst, ve kterých by účastníci aukce byli ochotni realizovat své obchody. Ukáže také naopak místa, kde by ochotni k obchodování nebyli.
Kromě míst zobrazuje metoda také některé účastníky aukce, především tzv. velké hráčegrafy na počítači
(banky, pojišťovny, fondy,…), kteří mají velký finanční kapitál. Ti potřebují, aby ostatní účastníci byli na trhu aktivní, aby podle jejich chování zjistili, na jakých cenových úrovních se zobchodovalo největší množství objednávek.
Prostřednictvím této metody dojde k velmi přesnému odhadnutí budoucího http://www.ekospace.cz/3-mikroekonomie-2/200-34-hranice-soucasne-hodnoty-budouciho-prijmu-y-pf vývoje cen. A aby byl trh efektivní, bude se vždy jednat o oblast, kde dochází k plnění velkého množství objednávek.
Stále ještě existuje skupina obchodníků či investorů, které nepoužívají žádné metody k analyzování struktury trhu. Pokud ale chcete investovat vámi těžce vydělané peníze, rozhodně byste se je měli naučit. V případě, že se nevyznáte v grafech, je vhodné se inspirovat jinými úspěšnými obchodníky, které své analýzy zveřejňují na nejrůznějších investičních webec

Back To Top