Pravdou je, že původně lidé tažnou sílu příliš nepotřebovali. V době, kdy byli pouze kočovní lovci a sběrači, koncept majetku prakticky neexistoval. Jediné, co potřebovali, byly primitivní oštěpy a jiné nástroje, případně nějaké kůže na postavení stanů. Tedy nic, co by tlupa, pokud si mezi sebou náklad rozdělila, nemohla odnést sama.traktor – jedno z klasických tažných zařízení

Pak ovšem nastal věk, kdy se lidé přestali za potravou stěhovat. Místo toho si ji začali pěstovat či chovat. Najednou vyvstala potřeba odolnějších domů, nutnost místa, kde bylo možné skladovat zásoby, a spousta dalších věcí. Kdo měl více půdy/dobytka, ten na tom byl samozřejmě lépe. A jelikož lidé díky tomu začali mít čas i na jiné aktivity, než shánění potravy, začaly se rozvíjet a zdokonalovat i nástroje.

Ovšem i tak bylo čas od času potřeba se z nejrůznějších důvodů přestěhovat. A nyní již člověk vše neunesl. Jak tedy veškerý majetek přemístit? Člověk udělal to, co umí nejlépe: začal přemýšlet. Výsledkem bylo první primitivní tažné zařízení. Těmi byl původně dobytek a později koně. Člověk zkrátka využil jejich větší fyzickou sílu ve svůj prospěch.

A zvířata zůstala hlavními tažnými zařízeními po mnoho let, až do vynálezu parního stroje a odstartování technické revoluce. Jistě, dobytek ve většině případů nahradili koně, ovšem chudí vesničané pro práci, jako byla například orba jejich malých políček, stále používali dobytek. Výjimkou byl daleký sever, kde koně nevydrželi těžkou zimu. Zde byli používáni především psi.
pohled do motoru tahače
Prvním nezvířením tažným zařízením byla lokomotiva. Jako stroj měla tu výhodu, že byla rychlejší, spolehlivější, utáhla mnohem větší náklad a zvládala pracovat podstatně déle. Její vynález byl prakticky revolucí v dopravě, i když ta koňská ještě po nějakou dobu převládala. Vlaky totiž ? měly jednu nevýhodu: mohly jezdit pouze po pevně daných cestách – po kolejích. A ty zdaleka nevedly do každého města či vesničky.

Netrvalo však dlouho a objevily se první automobily. Ty sice není možno počítat mezi tažná zařízení, neboť sloužily pouze k osobní dopravě. Během několika let se však objevili i předchůdci dnešních nákladních automobilů. A to byl prakticky konec používání zvířat k tahu. Ano, občas se používají například koně pro přibližování dřeva v místech, kam se technika nedostane, ovšem to není příliš často.

A vývoj se samozřejmě nezastavil. Máme stále modernější a lepší stroje. Pravděpodobně nebude trvat dlouho, a objeví se i první automobily s automatickým řidičem. A to bude představovat další ulehčení práce pro lidi. A to je jen dobře.

Back To Top