PubMed neboli Medline je jedním z nejdůležitějších zdrojů pro oblast lékařství. Tato databáze spadá pod Národní lékařskou knihovnu USA a obsahuje přes 13 miliónů záznamů, a to už od roku 1966 až po současnost. Najdeme v ní články z cca 4 800 odborných časopisů ze sedmdesáti zemí. Obsahuje také kapitoly a vybrané části lékařských monografií. Až 60 % záznamů, které přibyli po roce 1975 je k dispozici abstrakt. Ročně do této databáze přibude asi 550 000 záznamů. Od roku 2001 je důležitou změnou to, že Medline nyní obsahuje i záznamy, které byli dříve součástí oddělených databází AIDSLine, BioEthicsLine, ToxLine, PopLine a HealthStar.

Výzkum

Na PubMed nalezneme záznamy z oblasti medicíny, biologie, chemie, fyziky, matematiky či přírodních věd. Přístup je možný přímo i vzdáleně. Prostředí je v anglickém jazyce, přičemž jazyky záznamů jsou různé.

Vyhledávání v této databázi lze buď jednoduše, pomocí zadání klíčových slov, nebo pomocí pokročilého vyhledávání, které nám umožní zobrazení více relevantních výsledků a záznamů. Pokud jsme přihlášení, můžeme si zobrazit i svoji historii vyhledávání. Při vyhledávání si můžeme pomoci např. booleovskými operátory AND, OR, NOT.

Chirurg

Můžeme si zadat, zda chceme, jestli se náš vyhledávaný termín má zobrazit v titulku či v abstraktu. Lze také vybrat okruh vyhledávání z nabídky, která je k dispozici. Dále lze nastavit, zda chceme, aby se nám zobrazovali pouze plné texty, abstrakty, review apod. U plných textů také můžeme zakliknout, že chceme vyhledávat pouze plné texty zdarma. Některé plné texty jsou přístupné pouze za poplatek. Další kritéria, která můžeme využít při zobrazování výsledků, je nastavení jazyka, kategorií nebo data vydání. Vyhledané výsledky si může uživatel seřadit dle libosti, například od nejstarších či podle abecedy. Seznam vyhledaných záznamů je také možno si nechat zaslat na email.

Back To Top