Oddělit kompresor od vývodu ochlazovaného či ohřívaného vzduchu je stále tím nejlepším řešením, jak zajistit požadovanou teplotu uvnitř místnosti.ventilátor klimatizace

Nejlepší je split

Splitové jednotky, jinými slovy „dělené klimatizace“, jsou dosud nepřekonaným technologickým řešením a jsou také považovány za špičku v tomto oboru. Jejich podstatnou výhodou je velmi nízká hlučnost, někdy jsou až téměř bezhlučné. Je to dáno základním principem celého zařízení, kdy je kompresorová jednotka (jeden díl splitu) umístěna mimo chlazený objekt nebo místnost. Hluk vzniká převážně v důsledku práce kompresoru, který je nutný pro neustálou tvorbu chladicího média. Druhá jednotka pouze nasává vzduch v jeho okolí (tedy uvnitř objektu) a ten podle potřeby a nastavení buď ohřívá, anebo ochlazuje na požadovanou teplotu.
Jestliže se rozhodnete pořídit splitovou klimatizaci Praha, máte dvě možnosti – buď zvolíte jednotku pevnou, která se instaluje na stabilní místo v domě či v bytě, anebo můžete upřednostnit tzv. „mobilní split“. Mobilní znamená, že se obě části zařízení pouze pokládají na pevnou podlahu, aniž by bylo nutno provádět náročnou montáž vrtáním do zdiva. Je to však mobilní přístroj, který potřebuje k vyfukování vzduchu hadici, a ta se musí někam umístit, obvykle do okna nebo do nějakého speciálního otvoru.stropní vývod klimatizace
Splitová klimatizace pevná sice vyžaduje složitější montáž, ale má větší výkon, zvládne chladit nebo vyhřívat větší prostory a nevyžaduje žádné hadice do oken. Obě jednotky jsou navzájem propojené montážní trubkou s propojovací instalační kabeláží a ta se obvykle umístí tak, aby nepůsobila rušivě tak jako vystrčená hadice do okna. Tím pádem máte uvnitř bytu viditelnou pouze vnitřní jednotku, která není příliš nápadná, ale hlavně nevyžaduje žádnou pozornost ohledně vývodu horkého vzduchu z místnosti. Důležité je pouze zajistit dostatečně velký prostor pro montáž venkovní kompresorové jednotky a také nosnost zdiva vzhledem k její vyšší hmotnosti, přesahující i 100 kg.

Back To Top