Je součástí každého našeho dne, mnohdy ji vítáme jako přestávku v nějaké činnosti a příliš pozornosti jí nevěnujeme, mnohdy jsme z ní unaveni a otráveni, často ani nevnímáme, co se nám snaží sdělit.
Zpravidla jde o placenou, někdy ovšem také neplacenou, propagaci, s cílem zvýšení prodeje nebo využívání služby. Propagovat je možné výrobek nebo službu, firmu a obchodní značku nebo třeba jen myšlenku. K dosažení svých cílů využívají reklamu jako více či méně účinný prostředek především obchodní společnosti, v menší míře i neziskové, profesní nebo společenské organizace.
noc město světla
Podle toho, jakým způsobem a prostřednictvím čeho se k cílové skupině zákazníků reklama dostává, ji můžeme rozdělit na mediální a nemediální.
Mediální reklama, jak již vyplývá z názvu, využívá ke svému působení média. Jde především o reklamu prostřednictvím televizních spotů a reklamu tiskovou – ta zahrnuje inzerci v novinách, časopisech a například akční letáky. Stále častěji se využívá internetová reklama, velmi neoblíbená jsou vyskakovací okna. Dalšími možnostmi jsou reklamní spoty na rozhlasových stanicích, především soukromých, a spoty v kinech, před uvedením filmu. Významnou součástí je i takzvaná venkovní reklama, tu představují billboardy, plakáty na reklamních plochách a autobusových zastávkách, na dopravních prostředcích i jiné atypické reklamní plochy.
Nemediální reklama, někdy označovaná jako firemní nebo podniková, využívá různé spotřebitelské soutěže, mezi zákazníky ne příliš oblíbený direct mail nebo telemarketing a product placement. Oblíbené mezi potenciálními zákazníky jsou různé reklamní předměty, radost jim jistě udělají jen tužky s logem firmy, diáře nebo třeba reklamní mikiny.
cyklista reklamní plocha
Firmy s ohledem na cílové skupiny zákazníků většinou využívají několik z výše uvedených komunikačních kanálů současně, v takovém případě hovoříme o reklamní, marketingové kampani.

Back To Top