PůjÄování dodávek je běžnou službou již Å™adu let a nejÄastÄ›ji se využívají pro pÅ™evoz vÄ›cí v průbÄ›hu stÄ›hování, nebo pro dopravu nábytku Äi stavebního materiálu. Hodí se i pro velké nákupy ve stavebninách.

Stavebniny a hobbymarkety

Rozšířené sítÄ› obchodů se stavebním materiálem se zaÄaly na naÅ¡em území objevovat již krátce po sametové revoluci. SpoleÄnÄ› s prvními supermarkety se sortimentem potravin se staly nejnavÅ¡tÄ›vovanÄ›jší obchodní zónou v ÄŒesku. Výraznou mÄ›rou k tomu pÅ™ispÄ›la zkuÅ¡enost z pÅ™edchozích let, kdy byli lidé závislí na svých vlastních schopnostech, a byli nuceni obejít socialistické zřízení a budovat své vlastní domovy svépomocí.

dvě ženy na stavbě domu

Ze specializovaných obchodů stavebnin tak zaÄaly putovat do naÅ¡ich domácností první cihly a tvárnice, maltové smÄ›si a tmely, sádrokarton, izolaÄní vata, dÅ™evÄ›né palubky, ale i hotové výrobky, jako jsou dveÅ™e, zárubnÄ›, stÅ™eÅ¡ní okna atd. Mnozí lidé zvládli rekonstrukci bytového jádra nebo výstavbu domu Äi jeho Äástí sami a tato tradice se i pÅ™es rozmach stavebních firem zachovala dodnes.

broušení dřevěných trámů

Napomáhá nám k tomu i služba půjÄoven dodávek Praha pujcovna-praha9.cz vÄetnÄ› přívÄ›sů, s nimiž lze snadno pÅ™epravit potÅ™ebný stavební materiál vÄetnÄ› sanitární techniky, ale i vÄ›tší kusy nábytku. Není tedy nutné pracnÄ› nakládat zboží na stÅ™eÅ¡ní nosiÄ nebo do kufru a zbyteÄnÄ› riskovat a pÅ™idÄ›lávat si starosti, anebo kvůli tomu shánÄ›t ojetý vůz. Vyplatí se krátkodobý pronájem vozu, kdy hradíte pouze palivo a řídíte se pÅ™edem smluveným Äasovým harmonogramem. Odpadá i starost o dálniÄní známku, technické kontroly a povinné ruÄení, a v případÄ› nehody Äi technické závady máte zajiÅ¡tÄ›nu asistenÄní nonstop službu.

NÄ›které hobbymarkety umožňují dopravu zboží zdarma, to je vÅ¡ak podmínÄ›no urÄitými limity a ne vždy se je podaří zajistit. Navíc vám veze zboží cizí osoba, kdy může dojít k neÅ¡etrné manipulaci a poÅ¡kození a dalšímu vyÅ™izování reklamace, prodlevÄ› a zpoždÄ›ní. Jste také závislí na uvedeném Äase svozu, nejste zkrátka pány svého Äasu.

Back To Top