Představte si, že to, co právě prožíváte, není ? váš první pobyt na této zemi. Již v minulosti si vaše duše prožila jeden či více životů, ovšem vždy na ty předchozí zapomněla. Není to lákavá představa? Možná jsme byli některou ze slavných historických osobností, nebo jsme měli zvlášť tragický osud. Třeba jsme žili v naší oblíbené epoše minulosti. Jen kdybychom nezapomněli… a právě o toto se zajímá regresní terapie.
malý semenáček v dlani

Ta tvrdí, že za pomoci určitých technik, zahrnujících například hypnózu, ale i jiné, je schopna pomoci nám vzpomenout si, co jsme v minulých životech prožili. Tvrdí také, že to může být zdroj našich fobií a traumat – například kdo nesnese výšky, s nimi měl v minulém životě špatnou zkušenost – například zemřel po pádu ze skály.

Je však nutno předeslat, že doposud nebylo nijak vědecky prokázáno, zda skutečně „žijeme“ poprvé, nebo zda je to již náš několikátý pokus. Regresní terapie však s touto otázkou pracuje jako s faktem. Podle ní není žádných pochybností, že každý z nás tu již minimálně jednou „byl“.

Nabízí nám tedy pomoc ve zjištění, co jsme prožili před naším narozením, a případně odhalit zdroj našich traumat či dokonce nemocí. Tvrdí totiž, že i za některé vrozené nemoci, například astma, mohou předchozí zážitky. Již zmíněné astma je prý způsobeno například tím, že jsme zemřeli udušením, nebo například po zásahu bojovým plynem v první světové válce, či v plynových komorách koncentračních táborů v té druhé. Nepomůže nám to sice naše problémy odstranit, budeme ale znát jejich příčinu.dvě děti držící se za ruce

Dnes se tato sezení pořádají na nejrůznějších místech po celém světě, a to i v České republice, konkrétně například v Praze. A přestože neexistuje žádný důkaz, že tato terapie funguje, má stále spoustu klientů, kteří mají nějaké potíže, nebo jen zkrátka chtějí vědět, kým dříve byli. Proto se není třeba obávat, že vy se v dohledné době vytratila. To skutečně nehrozí.

Back To Top